Xử lý trứng nhẹ nhàng nhất
Các giải pháp xử lý tự động những quả trứng dễ thụ thai

Giải pháp hoàn chỉnh của chúng tôi cho ngành công nghiệp xử lý & xử lý trứng đã là hoạt động chính của chúng tôi trong hơn 60 năm, và hiện tại vẫn vậy. 

Tuy nhiên, chúng tôi chuyên về nhiều lĩnh vực kinh doanh khác như enzyme, dược phẩm, sản xuất giống và sấy phun, mang lại cho chúng tôi cơ hội tiếp xúc và xây dựng mối quan hệ với nhiều ngành công nghiệp thịnh vượng khác nhau.

Đóng gói Hatchery